CERAMIC COATING คืออะไร ?

สีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อน หรือ เซรามิคโค๊ตติ๊ง CERAMIC COATING ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ CERAMIC COATING เคลือบผิวภายนอก เช่น หลังคา ดาดฟ้า หรือผนัง อนุภาคเซรามิกที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบของ CERAMIC COATING จะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวอาคาร ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนได้อย่างตรงจุด จึงทำให้อาคารทั้งหลังเย็นลง จึงทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือปฏิบัติงานภายในอาคารรู้สึกเย็นช่วยป้องกันความเสียหายของหลังคาหรือผนังอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมที่มีปริมาณสูงมากบนพื้นผิว ซึงส่งผลให้เกิดการยืดและหดตัว เช่น การแตกลายงา (Thermal Cracks) การบิดหรือโกงตัวของหลังคา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึมภายหลัง จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและผนังให้ยาวนานขึ้น

คุณสมบัติของ CERAMIC COATING

  • มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์สูงกว่า 96.5% จึงสามารถป้องกันความร้อนได้สูง
  • ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ทั้งกระเบื้อง โลหะ และดาดฟ้าคอนกรีต โดยมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิวสูงกว่า 42.6 กก./ตร.ซม.
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 200% จึงทนต่อการบิดงอ และการขยับตัวของแผ่นหลังคาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
  • มีคุณสมบัติในการหยุดการซึมผ่านของความชื้นจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีมากทำให้ภาระการลดความชื้นภายในอาคารของเครื่องปรับอาการลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง
  • ช่วยลดเสียงซึ่งเกิดจากฝนที่ตกกระทบหลังคา
  • มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นที่ผิวหน้า จึงทำให้ CERAMIC COATING มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนคงที่ในระยะยาว
  • สะท้อนความร้อนได้สูง ตามมาตรฐาน JIS R 3106

ด้วยนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Ceramic Coating มีค่าสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar Reflectance) สูงถึง 96.5 % (ตามมาตรฐาน JIS R 3106 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า Solar Reflectance) และมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (Surface Adhesion) สูงถึง 42.6 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C 633 Ceramic Coating จึงสามารถสะท่อนความร้อนได้ในปริมาณที่สูงมากและช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศได้โดยตรง

การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่าเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

 

มาตรฐานการติดตั้ง และ บริการ

พ่นเคลือบหรือใช้แปรงทา ลงบนผิวนอกของหลังคา ดาดฟ้า หรือผนังที่มีผิวสะอาดอย่างน้อย 3 ชั้น ECI Ceramic Coating สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะเช่น หลังคาเหล็กหรือสังกะสี พื้นผิวคอนกรีต เช่นดาดฟ้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หรือ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่นแผ่น Polycarbonate เป็นต้น

PERFORMANCE PROPERTIES

Energy Saving

(ป้องกันความร้อน และประหยัดพลังงาน)

ป้องกันความร้อน “ก่อน” เข้าถึงผิวนอกอาคาร จึงไม่มีการสะสมความร้อนที่พื้นผิวด้านนอกขออาคารทั้งหลังเย็นลง สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมาก

Non – Toxic

(ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ติดตั้งภายนอกอาคาร ไม่มีส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย เช่น ฝุ่นหรือไอระเหยของสารเคมี ไม่สะสมฝุ่น และไม่สะสมความชื้นในอาคาร

Exterior Installation

(ติดตั้งภายนอกอาคาร)

ถูกติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายในอาคาร

Highly Durable

(มีความทนทาน และยึดเกาะกับพื้นผิวสูง)

Ceramic Coating ถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ได้ดีมาก

Watertight Surface

(ต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี)

ความทึบตัวของ Ceramic Coating ช่วยให้มีคุณสมบัติเสริมในการป้องกันการรั่วซึมได้ดี

Lower Maintenance Cost

(ลดค่าบำรุงรักษาของตัวอาคาร)

อุณหภูมิในเวลากลางวัน และต่ำในเวลากลางคืนจะทำให้อาคารแตกร้าวเสียหาย (Thermal Cracks) การเคลือบผิวอาคารด้วย Ceramic Coating จะช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องหลังคาจากการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคา

Highly Flexible

(มีความยืดหยุ่นตัวสูง)

มีความยืดหยุ่นตัวสูง จึงทนต่อการบิดงอได้ดี
🌿สนใจกันร้อน กันรั่ว กันซึม ซ่อมหลังคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม🌿
Call Center : 063-902-8694 , 02-408-3693-99
LINE : https://lin.ee/W8ljoIV

 

 

บทความอื่นๆ