ทำไมหลังคาโรงงานถึงเกิดการรั่วซึม ?

เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้หลังคา Metal Sheet ซึ่งคุณสมบัติของเหล็กจะมีการยืดและหดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหล็กได้รับความร้อนจะมีการขยายตัวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าอุณหภูมิเย็นตัวลงเหล็กจะมีการหดตัว ซึ่งปฏิกิริยานี้จะเป็นตลอดทั้งวัน ทั้งคืน เปรียบเทียบ ไว้ว่าช่วงกลางวันจะมีความร้อนสูง  ช่วงเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำ ทำให้เหล็กเกิดการหดยืดจนเกิดเป็นความล้าสะสม ซึ่งความล้าสะสมดังกล่าวจทำให้เหล็กไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ จึงทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างรูน็อตที่ไขเมทัลชีทให้ติดกัน ซึ่งช่องว่างดังกล่าวจะทำให้น้ำสามารถรั่วซึมได้

บทความอื่นๆ